Realizarea, implementarea si evaluarea unui program personalizat de renunţare la fumat asistat de calculator pentru adulţii din România

Coordonator
Dr. Lucia Lotrean (Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca)

Scopul proiectului
Obiectivul acestui proiect este realizarea, implementarea și evaluarea primului program personalizat de renunțare la fumat asistat de calculator pentru populația adultă din România.

Durata proiectului
ianuarie 2012-august 2014

Tipul proiectului
Proiect de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - PN-II-RU-TE-2011-3-0192.

Finanţator
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) 

Valoare finanţare:
625000 Lei